Google+

Viser 9 innlegg om "båtførerprøven"

Hvordan bruker man en overrett?

Poenget med en overrett er at i virkeligheten kan man se disse merkene over hverandre, som vist på bildet over. Dersom vi i virkeligheten ser de nøyaktig over hverandre, så vil man være på en gitt linje (selve overretten). Den linjen kan man se (eller eventuelt sette ut) i kartet. Dermed kan man, ved å følge overetten (altså kjøre langs den/mot den, eller fra den), være helt sikker på at man er på rett sted. Og dette kun med å bruke øynene våre, altså helt uavhengig elektroniske hjelpemidler som GPS og lignende.

Det brukes mye ved innløp og i trange farvann. Her er et eksempel:

Kartutsnittet viser to overetter som gjør at når man seiler gjennom dette farvannet kan man ha full kontroll på hvordan man er plassert i farvannet. Vi ser at selve overettlinjene også er tegnet inn i kartet. Dersom man ikke er midt på overetten, så kan man enkelt finne ut hvilken vei man må svinge for å komme tilbake. I kartutsnittet over, er det i tillegg lys på overettene, slik at det fungerer på natten i mørke også.

Dette var eksempel på en overett som er tegnet inn i kartet og merkene er satt opp for dette formålet. I tillegg kan man benytte naturlige overetter som man selv setter ut i kartet. Mer om dette kommer i et senere innlegg.

Du kan lære mer om navigasjon i vårt nettkurs til Båtførerprøven.

Å stevne en fyrlykt i mørke!

Om natten kan man bruke sektorene på fyrlyktene til å vite hvor man er og hvor man skal. Se figuren over. La oss anta at det er bekmørkt! Vi har lagd en kurs på 344° som går rett mot Veslekalv lykt i den hvite sektoren, og vi seiler langs denne (lykten er hvit). Når vi kjører rett mot lykten, sier vi at vi stevner lykten (stevne = kjøre rett mot). Selv om vi mener vi har kjørt rett frem så blir plutselig lykten grønn i stedet for hvit! Hvilke sjømerker risikerer du å kjøre på nå? Og hvilken vei må du svinge for å komme deg inn i trygt farvann?

Svar:

Du var altså på en kurs i den hvite sektoren. Når lykten plutselig er blitt grønn er du antageligvis «glidd» litt babordover i hvitsektoren, og over i den pittelille grønne sektoren som er til venstre for den hvitsektoren du befinner deg i.  (Den lille grønnsektoren som altså er til venstre (lengre vest) enn hvitsektoren du er i når du er på 344 grader.) Faren blir da å treffe de to rødstakene som befinner seg  vestenfor hvitsektoren (og forøvrig også etter grønnsektoren. I dette tilfellet så blir lykten helt borte før man treffer rødstakene). Man må svinge styrbordover for å komme inn i hvitsektoren igjen.

 

Vil du lære mer om navigasjon? Meld deg på Båtførerprøven Nettkurs og start i dag!

Helsekrav for fritidsbåtførere

For å føre fritidsbåt er det litt ulike krav til helse avhengig av hvilket sertifikat som kreves for å føre båten. Helsekravene henger altså sammen med kravene til sertifikat. Vi skal her omtale:

 • Båtførerprøven/båtførerbevis - ingen spesielle helsekrav
 • Fritidsskippersertifikat - krav om legeerklæring
 • Internasjonalt båtførerbevis ICC - krav om egenerklæring

For å føre småbåter med mer enn 25 hk eller som er lengre enn 8 meter kreves båtførerbevis/båtførerprøven for alle født i 1980 og senere. Dette beviset gjelder for båter opp til 15 meters lengde (ca 50 fot). Det er ingen spesielle helsekrav for båtførere med båtførerprøven/båtførerbevis, men generelle aktsomhetskrav og krav i Sjøveisreglene om utkikk tilsier at enhver båtfører må vurdere sin egen skikkethet.

Dersom båten derimot er lengre enn 15 meter kreves minst "Fritidsskippersertifikat D5L," som gir førerrettigheter for fritidsbåter utenom næringsvirksomhet opp til 24 meter. Da kreves det en egen gyldig helseerklæring som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, og allmenn helsetilstand. Erklæringen kan ikke være eldre enn to år. Kravet finnes i "Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk" (§30). Eksempel på fargesynstest ser du på bildet over, og du kan få en viss indikasjon på fargesynet ditt her. (NB! Dersom en fritidsbåtfører mangler fargesyn, kan man etter søknad få sertifikat med begrensning om ikke å kunne føre båt mellom solnedgang og soloppgang, og ved nedsatt sikt.) Les mer om helsekravene til Fritidsskippersertifikatet på Sjøfartsdirektoratets nettsider her.

Norge er med i noe som heter ICC, International Cerfiticate of Competency, som er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat. Sertifikatet kan være nyttig ved leie av båt i utlandet. For å få utstedt ICC i Norge må man ha båtførerprøven/båtførerbevis samt en praktisk utsjekk. I tillegg må man levere en egenerklæring om helse (men ikke helseattest fra lege).

For større skip i næring, kreves høyere navigatørsertifikat og jevnlige helseerklæringer utstedt av godkjente sjømannsleger.

Nyhet: Ta både Båtførerprøven kurs og eksamen hjemmefra!

På grunn av den pågående pandemien med Corona/COVID-19 har myndighetene fra 20. april 2020 åpnet opp for å ta Båtførerprøven som videovervåket eksamen hjemmefra. Ordningen er foreløpig avgrenset til en periode som varer ut september 2020.

Dette betyr at du nå kan først lære deg pensum gjennom Båtførerprøven Nettkurs, og deretter avlegge eksamen, begge deler fra din egen stue!

Myndighetene er forberedt på at mange ønsker å feriere i eget land, og i egen båt i sommer, og tror mange kommer til å ta båtførerprøven.

- Det er viktig at det er mulig å tilegne seg nødvendig teoretisk kompetanse, seier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng, i en pressemelding i dag.

Selv om testen nå kan tas hjemmefra så er det ikke fritt frem for juks. Man blir overvåket gjennom webkamera på kandidatens PC, kamera på mobiltelefon samt skjermopptak. I forkant gjennomføres selvsagt en teknisk sjekk, for å se at alt fungerer som det skal.

Dersom det igjen blir mulig med vanlig eksamen ved fysisk oppmøte før juli, vil den nettbaserte løsningen vere et parallelt tilbud i denne perioden, skriver Sjøfartsdirektoratet.

Båtførerprøven Nettkurs inneholder en mengde animasjoner, videoer, figurer, tekst og bilder og loser deg trygt gjennom pensum slik at du er klar til å gjennomføre eksamen. Hundrevis av oppgaver og flere testeksamener med løsningsforslag er inkludert i kurset. Opplegget er dessuten testet med gode resultater av VG, Vi Menn og flere båtmagasiner. Kurset har solid fartstid med mange tusen deltagere, og er oppdatert kontinuerlig siden oppstarten. Båtførerprøven.com´s nettkurs er utviklet av fagfolk med solid maritim og nettpedagogisk kompetanse.

Meld deg på Båtførerprøven Nettkurs i dag!

Hva er aldersgrensen for å ta Båtførerprøven?

Det er ingen aldersgrense for å gjennomføre Båtførerprøven Nettkurs, men for å ta eksamen må du være fylt 14 år. Bestått båtførerprøven eksamen gir det som formelt heter Båtførerbeviset. Aldersgrensen for å ta eksamen er altså 14 år.

Dersom du er 14 eller 15 og består eksamen, vil du likevel ikke få tilsendt selve Båtførerbeviset før den dagen du fyller 16 år. Dette er på grunn av at det er en aldergrense på 16 år for å føre båt med mer enn 10 hk eller som kan gjøre mer enn 10 knop, (eller over 8 meter). Men du tar altså eksamen som 14-åring, og får båtførerbeviset automatisk tilsendt når du fyller 16 år.

 

PS! Vi har rabatt ved flere påmeldte samtidig, så det kan lønne seg å melde på flere til nettkurset. Kanskje trenger far eller mor litt oppfriskning? Det kan også være motiverende å ta kurset flere i lag. Du får spørsmål om å legge til ekstra deltager i påmeldingsskjemaet vårt.

Ved påmelding til vårt nettkurs i båtførerprøven får man 12 måneders tilgang. Om man er 13 år, kan man dermed starte kurset og forberede seg allerede da, dersom man er motivert for dette. Alt innhold i kurset kan repeteres, og så kan man avlegge eksamen når man fyller 14 år.

Meld deg på Båtførerprøven Nettkurs i dag!

NB! Er du under 18 år må foresatte foreta påmeldingen for deg til vårt nettkurs.

 

Kartoppgave - hvorfor blir det 59 og ikke 60 grader?

Posisjonen til båken er merket med røde streker. Dette er jo vel og merke bare en prinsippskisse av et kart – men figuren forklarer poenget. Men hvorfor blir bredden 59 grader og ikke 60? Og hvorfor blir lengdegraden 4 grader og ikke 5 grader?

La oss ta bredden først:

 • I kartet er det markert 60 grader nord (blank) omtrent midt på figuren til høyre og venstre med en linje gjennom hele kartet. Langs denne linjen er bredden akkurat 60 grader, (det vil si 60° 00,0´N). 
 • Deretter stiger det med 1 minutt (1´) oppover og vi ser at det står 59 minutter (59´) rett under. Så lenge vi er nord for ekvator så er det alltid slik.
 • Husk at det er 60 minutter i en grad
 • Og så kommer poenget: Tallet 59 rett under 60 på figuren, er altså minutter, og ikke grader.  Når vi vet at det er 60 minutter i en grad, så er minuttene «under» 60 grader blank, nødt til å ligge på 59 grader. (Det er på en måte underforstått at vi er på graden under 60 grader, altså 59 grader, selv om det nødvendigvis ikke står det).
 • Dermed er breddegraden til der det står 59 på figuren over; 59 grader og 59 minutter, (altså 59° 59,0´ N)
 • Posisjonen til båken (det røde krysset) er dermed riktig med 59° 58,7´ N.
 • Nederst til venstre og til høyre i dette kartutsnittet står det 58´ som altså betyr 58 minutter, (og ikke grader). Så bunnen av kartet har breddegraden 59° 58,0´N.

 
Når det gjelder lengdegradene blir det på akkurat samme måten.

 • Her ser vi 5 grader (blank) markert på kartet midt på figuren oppe og nede, og deretter stiger det mot høyre. Slik er det alltid øst for nullmeridianen (Greenwich/London).
 • Til venstre for 5° blir det dermed 4° (selv om det ikke står)
 • Der det står 58 til venstre for 5° angir 58-tallet altså minutter og ikke grader. Lengdegraden blir det dermed 4° 58´ E.
 • I dette tilfellet er bare hvert andre minutt angitt. Lengdegraden til båken (det røde krysset) blir dermed 4° 57,1´ E.

 

Dette er et eksempel brukt i en animasjon i vårt nettkurs i Båtførerprøven. Kurset inneholder mange animasjoner, videoer og ikke minst oppgaver der man skal løse oppgaver i papirkart, mens man svarer og får respons digitalt på skjermen. Ikke deltager enda? Meld deg på nettkurs i dag!

Hvordan foregår digital eksamen i Båtførerprøven?

På grunn av Coronapandemien kan eksamen i Båtførerprøven tas hjemmefra, foreløpig i en periode til 16. oktober 2020. Det betyr at man kan ta både nettkurs og eksamen i egen stue. Men hvordan foregår eksamenen?

Alle som skal ta digital eksamen (VideoOvervåket Test) i båtførerprøven må gjøre det via samme nettsted, Båtførerregisteret.no, uansett hvor man har tatt kurs. Under eksamen er man videovervåket gjennom tre videostrømmer: Først er det PC-ens webkamera, deretter er det via mobilens kamera bakfra, mens tredje videostrøm er opptak av kandidatens skjermbilde, (se bildet over).

Før eksamen må det gjennomføres en systemsjekk for å sjekke at alt fungerer som det skal. Man må også selv skrive ut skolekartene i papir, slik at de er klar i lag med andre lovlige hjelpemidler som kalkulator, skrivesaker, rullelinjal/parallellforskyver og stikkpasser.

Det er stor pågang på digital eksamen i disse dager, så vi anbefaler å melde seg opp tidlig. (Man kan avlyse eller flytte eksamen inntil 96 timer for prøvetidspunktet.) Du kan se ledige prøvetidspunkt i kalenderen på Båtførerregisteret her. For å melde seg opp til digital eksamen må du:

 1. Registrere deg på Båtførerregisteret
 2. Logg deg deretter inn på Min side (på båtførrerregisteret)
 3. Betal eksamensgebyret (768,-)
 4. Velg tidspunkt for digital eksamen (VideoOvervåket Test) i eksamenskalenderen der inne

Mer informasjon om ordningen finnes på Båtførerregisterets nettsider. Ordinære testsentre er åpnet opp igjen etter Corona, så det er mulig å ta eksamen der også.

Vi i Båtførerprøven.com tilbyr nettkurs som er en forberedelse til eksamen. Er du ikke påmeldt? Du får umiddelbar tilgang, meld deg på i dag!

Båtførerprøven Nettkurs inneholder en mengde animasjoner, videoer, figurer, tekst og bilder og loser deg trygt gjennom pensum slik at du er klar til å gjennomføre eksamen. Hundrevis av oppgaver og flere testeksamener med løsningsforslag er inkludert i kurset. Opplegget er dessuten testet med gode resultater av VG, Vi Menn og flere båtmagasiner. Kurset har solid fartstid med mange tusen deltagere, og er oppdatert kontinuerlig siden oppstarten. Båtførerprøven.com´s nettkurs er utviklet av fagfolk med solid maritim og nettpedagogisk kompetanse.

Meld deg på Båtførerprøven Nettkurs i dag!

 

Trenger jeg materiellpakke til Båtførerprøven Nettkurs?

Mange lurer på hvilket materiell man trenger for å gjennomføre båtførerprøven. Vi tilbyr en komplett materiellpakke for de som kjøper kurs hos oss til kr 490,- inkludert frakt i Norge. Pakken inneholder alt man trenger for å få et godt utbytte av kurset. Materiellpakken inneholder:

 • Læreboken "Båtførerprøven Kort og Godt" som er rikt illustrert i farger og følger oppbyggingen til nettkurset
 • Skolekart
 • Rullelinjal 
 • Navigasjonspasser/stikkpasser
 • Kulepenn, blyant og viskelær

Læreboken er ment som et oppslagsverk eller dersom man vil lese litt i en bok og ikke bare på nett. Den kan også være grei å ha liggende i båten. Det er helt nødvendig at du har en rullelinjal eller tilsvarende, og en passer. Dette utstyret trenger du for å løse oppgavene i kurset og på eksamen. Er dere flere som tar kurset sammen kan dere gjerne dele på samme materiellpakke, men dere må ha hver deres tilgang til nettkurset. I påmeldingsskjemaet kan dere legge til flere deltagere til rabattert pris.

Dersom du allerede har nødvendig utstyr som rullelinjal og navigasjonpasser, og har mulighet for å skrive ut skolekartene selv (helst i A3), så må du nødvendigvis ikke ha materiellpakken. 

Du kjøper materiellpakken din i påmeldingsskjemaet for Båtførerprøven Nettkurs, der materiellpakken fremkommer som et valg når du har valgt nettkurs. (Materiellpakken kan eventuelt bestilles i ettertid inne i nettkurset. )

Båtførerbevis i utlandet

I Norge trenger man Båtførerprøven for å kjøre fritidsbåt over 8 meter eller med mer enn 25 hestekrefter (dersom man er født i 1980 eller senere). Men hvilke regler gjelder egentlig i utlandet?

Båtførerprøven gir et nasjonalt sertifikat som egentlig heter "Båtførerbevis." Mange andre land godtar det norske Båtførerprøven/Båtførerbeviset som dokumentasjon på å føre fritidsbåt inntil 15 meter. På engelsk kalles beviset "Boating licence," og sertifikatet har tekst både på norsk og engelsk. Våre naboland har andre ordninger enn oss for båtførerbevis, men de fleste godtar det norske Båtførerprøven/Båtførerbeviset. I dag er båtførerprøven kun teori, med en teoretisk prøve. Vi tilbyr et enkelt og lettfattelig nettkurs som er en forberedelse til eksamen.

ICC - International Cerfiticate of Competency

Enkelte land har tatt i bruk et sertifikat som kalles ICC - International Cerfiticate of Competency, (eller mer spesifikt: International Certificate for Operators of Pleasure Craft). ICC er det nærmeste vi kommer et internasjonalt båtførerbevis i dag, selv om det ikke er standarisert (og ikke kan sammenlignes med for eksempel førerkort på bil). For å få ICC kreves tre ting:

 1. Du må først og fremst inneha Båtførerprøven/Båtførerbeviset.
 2. Deretter må du ta en praktisk utsjekk på en båt over 10 meter.
 3. Du må også levere en enkel egenerklæring om helse.

ICC er foreløpig ikke så veldig utbredt, og hvem som godtar dette varierer fra land til land. Dersom du skal leie båt i utlandet, anbefaler vi at du kontakter myndighetene i det aktuelle landet for å høre hva som kreves. Utleiefirma vil også kunne være behjelpelig med dette. Det kan være verdt å merke seg at ICC skiller mellom elver/kanaler og kystfarvann, og mellom motorfartøy og seilfartøy. I Norge utstedet i dag bare sertifikat for kystfarvann. Man kan ta praktisk utsjekk og få sertifikat for motorbåt, seilbåt eller for begge deler. Sjøfartsdirektoratet har informasjon om ordningen her.  Det er flere steder langs kysten du kan gjennomføre praktisk utsjekk for ICC. I dag er det bare et par hundre personer i Norge som tar ICC-prøven hvert år, fordi mange land og utleiere altså godtar Båtførerprøven/Båtførerbeviset

Krav om VHF radiosertifikat?

Ved leie av båt i utlandet kreves ofte også SRC/VHF-sertifikat for bruk av maritim radio, (Short Range Certificate/Very High Frequency). Vi tilbyr VHF Nettkurs der du lærer deg pensum enkelt og lettfattelig. Deretter tar du VHF Eksamen på nett, og får tilsendt sertifikatet i posten. Dette sertifikatet er internasjonalt, og gyldig over hele verden.

Vi tilbyr en god pakkepris ved kjøp av både Båtførerprøven Nettkurs og VHF Nettkurs. Ved påmelding får du tilgang til kursene med en gang og kan begynne med det samme!

Om bloggen

Båtførerprøven.com AS er en av landets fremste aktører innen maritime nettkurs. I denne bloggen skriver vi om aktuelle saker innen maritime kurs og deler tips og smakebiter fra Båtførerprøven og VHF Nettkurs.