Google+

Nå innføres Høyhastighetsbevis på sjøen

Etter mange års debatt innføres nå et nytt Høyhastighetsbevis som er et tillegg til Båtførerprøven/Båtførerbeviset. Kravet gjelder frititidsbåter og vannscootere som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Fristen for å skaffe seg Høyhastighetsbeviset er 1. juni 2023 og det nye kravet gjelder uavhengig av om du for eksempel har Båtførerbevis eller Fritidsskippersertifikat fra før. Her kan du lese hvordan du går frem:

Hvordan tar man Høyhastighetsbeviset?

For å ta høyhastighetsbeviset må du:

 1. Først ta Båtførerprøven (båtførerbeviset)
 2. Deretter ta et Høyhastighetskurs som består av teori, prøve og praksis

Aller først må du altså ha kompetanse på å føre (kjøre) båten. Dette må du fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt. For de fleste vil dette si at man må ta Båtførerprøven, hvis man ikke har det allerede. Hos Båtførerprøven.com kan du ta et nettkurs som er en forberedelse til eksamen/selve Båtførerprøven, som gir det som formelt heter Båtførerbeviset. Dette er en enkel og lettfattelig måte å lære seg pensum på, basert på moderne nettpedagogikk og interaktive løsninger der du tar kurset på egen mobil/nettbrett/pc. Kurset vårt er testet av flere båtmagasiner og brukerne gir oss også gode referanser. Les mer om selve båtførerprøven her og meld deg på kurset på våre nettsider.

Når du har Båtførerprøven/ Båtførerbeviset på plass, kan du deretter ta selve høyhastighetskurset som består av først en teoretisk del på nett eller i klasserom (seks timer), deretter en teoretisk prøve på en time, og til slutt en praktisk del på to til fire timer. Den praktiske delen vil enten være på båt eller vannscooter, siden dette er ganske ulike typer fartøy som krever ulik opplæring. Kurset skal gi deltakerne verktøy til selv å kunne vurdere risiko og farer ved båtkjøring i høy hastighet.

Aldersgrensen på høyhastighetskurset er 17 år, og man får Høyhastighetsbeviset først når man er 18 år. Les mer om andre aldersgrenser i båt her.

Hvor kan jeg ta selve høyhastighetskurset?

Det er Sjøfartsdirektoratet som nå fremover vil godkjenne kursstedene som kan arrangere høyhastighetskurset, og vil samle en oversikt over dette på sine nettsider. De jobber for at båtførere skal kunne ta kurs allerede fra sommeren 2022.

Hvorfor innføres Høyhastighetsbeviset?

Formålet med Høyhastighetsbeviset er å redusere antall omkomne og hardt skadde i fritidsbåtulykker. Om du er interessert kan du lese mer om bakgrunnen for innføring av høyhastighetsbevis her. Det har vært en debatt i mange år om innføringen av beviset, og i høringsrunden argumenterte svært mange for et lavere innslagspunkt, for eksempel 40 knop. Blant de som mente dette var Politidirektoratet.  Sjøfartsdirektoratet mente selv i sin egen utredning at de fleste risikoer knyttet til høy hastighet inntreffer på et tidligere tidspunkt enn 50 knop, og de konkluderte med at vannscootere burde ha en grense på 40 knop. Merkelig nok valgte Sjøfartsdirektoratet til slutt likevel 50 knop som grense for både båter og vannscootere.

En sannsynlig konsekvens nå, er at mange vannscootere og båter vil bli solgt med en fartssperre på 50 knop, slik at føreren slipper å måtte ta høyhastighetsbeviset.

Det er Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, som nå endres. I tillegg endres Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk fordi kravet også vil gjelde fritidsbåter ikke bare opp til 15 meter, men opp til 24 meters lengde.

Her finner du emneplanen til Høyhastighetskurset.

 

Fartsgrenser på sjøen

Hvilken fartsgrense gjelder egentlig på sjøen? Det er 5 knop nærmere enn 50 meter fra badende og badebøyer. I tillegg er det ulike lokale fartsgrenser veldig mange steder. Men nå er det enkelt å holde oversikten over alle fartsgrensene. I dette innlegget viser vi deg hvordan!

Hovedregler

 • For det første har vi en hovedregel i hele landet som sier at båter ikke skal gå med høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra badende eller fra de gule merkebøyer​ som er utlagt ved offentlige badeplasser.
 • Videre er det lokale regler/forskrifter veldig mange steder (se mer under). 
 • I tillegg skal man ALLE STEDER vise aktsomhet. Det vil si at man skal være forsiktig og avpasse farten etter forholdene, og passe på at bølgene man lager ikke er til fare eller ulempe for mennesker eller andre båter, for eksempel for kajakkpadlere eller andre mindre fartøy. Vise hensyn til hverandre rett og slett: altså Vis sjøvett!

Hvor er det fartsgrenser, og hva er grensen?

Det er ikke så lett å sette opp fartskilt alle steder på sjøen. Det finnes en del skilt - men alt er ikke merket. Derfor må du undersøke hva som gjelder der du skal bruke båten. Det gjør du enklest på en av to måter:

 1. Se kartløsningen under
 2. Bruk appen "BåtFart"

Digitalt kart over alle fartsgrensene

I kartet under fra Kystverket finner du en oversikt over alle de gjeldende fartsgrensene i landet. Du ser enkelt alle steder der det er fartsgrenser, og kan klikke deg videre og se hva de ulike fartsgrensene er, og om det gjelder i avgrensede perioder. 

 

 

 

(Klikk Fullversjon i bunnen for å få større kart med flere detaljer.)

Gratis app: BåtFart

Appen "BåtFart" er en gratis app fra Kystverket som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor. Den forteller deg hele tiden hva som er fartsgrensen der du er, hvor fort du kjører – og gir deg varsel dersom du kjører for fort. Du kan laste ned appen her:

 

Se en kjapp demonstrasjon av appen her:


 

Hva hvis man bryter fartsgrensene?

Hvis man bryter kravet om aktsomhet og ferdsel ved bading kan man få bøter og fengsel. Det er politiet som håndhever dette.

Hvorfor er det så mange ulike fartsgrenser?

Det er den enkelte kommunen som setter noen av fartsgrensene for fritidsbåter, og Kystverket setter noen andre grenser både for fritidsbåter og næringsfartøy. Reglene er forskjellig fra kommune til kommune - og noen steder er det fartsgrenser som bare gjelder i deler av året. Tidligere var det svært mange lokale forskrifter, men fra 2022 ble de fleste samlet i en ny statlig forskrift om fartsgrenser på sjøen. Det er en vanskelig oppgave for en fritidsbåtfører å lete seg frem i alle disse forskriftene, men man må selvsagt likevel følge de fartsgrensene som gjelder. Derfor er det praktisk i stedet å benytte Kystverkets løsninger som kartløsningen ovenfor eller appen for å finne ut av de fartsgrensene som gjelder. 

For en del år siden forsøkte man seg med nasjonale fartsgrenser - men dette ble forkastet etter kort tid. Norskekysten er veldig variert, og tettheten av både folk og båter er veldig ulik rundt i landet. Det er naturlig at dette krever ulike regler.

Kravet om maks 5 knop nær badende og badebøyer finnes i Forskrift om fartsgrenser på sjøen

Vil du lære mer om regler på sjøen, navigasjon og sjømannskap? 

Båtførerbeviset er viktig for å få grunnleggende kunnskap om hvordan man ferdes på sjøen. Vårt nettkurs tar du enkelt via nett på egen mobil/nettbrett/pc. Dette er en lettfattelig måte å lære seg pensum til båtførerprøven på og brukerne gir oss gode referanser. Les mer om båtførerprøven her

Gavekort på Båtførerprøven

Ønsker du å kjøpe gavekort på nettkurs? Båtførerprøven og VHF nettkurs er gaver som varer lenge. Kursene gir viktige kunnskaper for resten av livet! Båtførerprøven Nettkurs gir kunnskaper om navigasjon, sjøveisregler, sikkerhet og mye mer. VHF Nettkurs gir kunnskaper om trygg radiobruk og mulighetene for varsling i nødsituasjoner. For å bestille kursene som gave gjør du slik:

 1. Bestill nettkurset du ønsker i vårt påmeldingsskjema. Benytt kun dine egne personalia, slik at ikke gaven blir avslørt. Betal gjerne enkelt med kort eller Vipps.
 2. Send oss en e-post og få et gavekort i pdf-format du kan skrive ut. 
 3. Når du har gitt gaven kontakter du oss på e-post, så vil vi endre personalia til mottaker.

NB! Vi tilbyr nettkurs i både Båtførerprøven og VHF. Eksamensgebyr kommer i tillegg, og betales via en betalingsmur på nettet i forkant av eksamen. Dette er altså ikke inkludert i gavekortet.

Om du ønsker materiellpakke, så husk å krysse av for det i påmeldingsskjemaet. Er det nødvendig med pakke?

En gave på nettkurs er en gave som blir husket - kanskje resten av livet. Gaven gir kunnskaper som potensielt kan redde liv - og bidrer til et trygt og godt båtliv.

 

Kjøp tilgang 

 

 

 

 

 

Nå er 10-knopsgrensen for barn og ungdommer fjernet!

Fra 1. juli 2021 er det nye regler for båtførere under 16 år. Nå er det kun motorstørrelse, og ikke lengre fart, som reguleres. De nye reglene for barn og ungdommer under 16 år er:

 • Båten kan ha maks 10 hestekrefter.
 • Båten kan heller ikke være lengre enn 8 meter (ca 26 fot).
 • Det tidligere kravet om maks 1o knop fjernes.

Mange foreldre har frem til nå hatt et dilemma med å gjøre juniorene sine til lovbrytere i sin første båt. Små båter med 9,9 hk eller mindre har ofte en større fart enn 10 knop - som tidligere har vært grensen. Nå fjernes altså fartsgrensen, og det er kun motorstørrelsen som gjelder.

Tips til foreldre:

Selv om 10-knopsgrensen fjernes, gjelder likevel andre bestemmelser. For eksempel står det i småbåtloven: «En fritidsbåt skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier» . Foreldre må dermed gjøre en vurdering av hvilken båt og hastighet deres barn er i stand til å mestre. 

En god inngang til båtlivet for barn er å begynne med en liten båt, og man bør kunne ro før man skal bruke motor. Fra man er fylt 14 år kan man ta båtførerprøven, som gir grunnleggende kunnskap innen sikkerhet, sjøveisregler og navigasjon. Hos Båtførerprøven.com kan man ta båtførerprøven som et nettkurs på egen mobil/nettbrett/pc. Dette er en enkel og lettfattelig måte å lære seg pensum på, basert på moderne nettpedagogikk og interaktive løsninger for læring. Kurset vårt er testet av flere båtmagasiner og brukerne gir oss gode referanser. Kurset har individuell oppfølglig og gjør det lett som forelder å se statusen på fremdriften i kurset. Les mer om båtførerprøven her. Under pandemien kan også eksamen tas på nett hjemmefra.

Hvorfor fjernes 10-knopsgrensen nå?

Sjøfartsdirektoratet har fremmet endringen og de aller fleste høringssvarene var positive til fjerningen av fartsgrensen. Årsaken til fjerningen er begrunnet med:

 • Ettersom mange foresatte likevel lot barna eller ungdommene sine føre båt ulovlig, var dette en uheldig inngang til båtlivet og regler på sjøen for barn og unge
 • Ulykkesstatistikken viser at det er få barn og unge involvert i alvorlige ulykker med fritidsbåter med 10 hk eller mindre
 • Overgangen fra maks 10 knop før 16 år, til alle fritidsbåter i alle hastigheter fra fylte 16 år (dersom man tar båtførerprøven/båtførerbevis) var veldig brå. Nå kan ungdommer lære seg å mestre planende båter i ønskede nivåer etter foreldrenes vurdering, som gjør overgangen mindre. 

Det er Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, som nå endres.

Hvordan foregår digital eksamen i Båtførerprøven?

 Oppdatering: På grunn av Coronapandemien kunne eksamen i Båtførerprøven tas hjemmefra under store deler av pandemien. Sjøfartsdirektoratet besluttet dessverre å avvikle ordningen 1. januar 2022. Her er et gammelt blogginnlegg som beskriver hvordan ordningen var:

Alle som skal ta digital eksamen (VideoOvervåket Test) i båtførerprøven må gjøre det via samme nettsted, Båtførerregisteret.no, uansett hvor man har tatt kurs. Under eksamen er man videovervåket gjennom tre videostrømmer: Først er det PC-ens webkamera, deretter er det via mobilens kamera bakfra, mens tredje videostrøm er opptak av kandidatens skjermbilde, (se bildet over).

Før eksamen må det gjennomføres en systemsjekk for å sjekke at alt fungerer som det skal. Man må også selv skrive ut skolekartene i papir om man ikke har de, slik at de er klar i lag med andre lovlige hjelpemidler som kalkulator, skrivesaker, rullelinjal/parallellforskyver og stikkpasser. Vi tilbyr en komplett materiellpakke med skolekart og alt utstyr.

Det er stor pågang på digital eksamen i disse dager, så vi anbefaler å melde seg opp tidlig. (Man kan avlyse eller flytte eksamen inntil 96 timer for prøvetidspunktet.) Du kan se ledige prøvetidspunkt i kalenderen på Båtførerregisteret. For å melde seg opp til digital eksamen må du:

 1. Registrere deg på Båtførerregisteret
 2. Logg deg deretter inn på Min side (på båtførrerregisteret)
 3. Betal eksamensgebyret (792,-)
 4. Velg tidspunkt for digital eksamen (VideoOvervåket Test) i eksamenskalenderen der inne

Mer informasjon om ordningen finnes på Båtførerregisterets nettsider. Mange ordinære testsentre er åpnet opp igjen etter Corona, så det er mulig å ta eksamen der også.

Vi i Båtførerprøven.com tilbyr nettkurs som er en forberedelse til eksamen. Er du ikke påmeldt? Du får umiddelbar tilgang, meld deg på i dag!

Båtførerprøven Nettkurs inneholder en mengde animasjoner, videoer, figurer, tekst og bilder og loser deg trygt gjennom pensum slik at du er klar til å gjennomføre eksamen. Hundrevis av oppgaver og flere testeksamener med løsningsforslag er inkludert i kurset. Opplegget er dessuten testet med gode resultater av VG, Vi Menn og flere båtmagasiner og har mange fornøyde brukere. Kurset har solid fartstid med mange tusen deltagere, og er oppdatert kontinuerlig siden oppstarten. Båtførerprøven.com´s nettkurs fokuserer på kvalitet og er utviklet av fagfolk med solid maritim og nettpedagogisk kompetanse.

Meld deg på Båtførerprøven Nettkurs i dag!

 

Om bloggen

Båtførerprøven.com AS er en av landets fremste aktører innen maritime nettkurs. I denne bloggen skriver vi om aktuelle saker innen maritime kurs og deler tips og smakebiter fra Båtførerprøven og VHF Nettkurs.